* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .xyz, .in